YOLUMUZ

 • Fakültemizde kurumsallaşma kültürünün oluşturulması ve eğitimler verilmesi
 • Fakülte organizasyon yapısı oluşturulması
 • Fakülte birimlerinin sorumluluk alanlarının tespit edilmesi
 • Fakülte bürolarının sorumluluk alanlarının belirlenmesi
 • Fakülte bürolarının iş akış diyagramlarının oluşturulması
 • Bürolarda, iş akışlarında ilgili standart ve prosedürlerin tespit edilmesi
 • Standartların ve prosedürlerin çalışılması
 • Tüm bu faaliyetlerin alt eylemlerinin planlanması
 • Büro ve şubelerde hedef ve değerlerin tespit edilmesi
 • İş akışlarının hedeflere ve değerlere ulaşmaları için tespit yöntemlerinin kurulması
 • Sürekli iyileştirme sistemlerinin tasarlanması
 • Kurumsal ölçme ve değerlendirme sisteminin tasarlanması
 • Belgelendirme Süreci