STRATEJİLERİMİZ

  • İçerik İyileştirme-Geliştirme Stratejisi
  • Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Stratejisi
  • Manuel İşlerde Otomasyona Geçilmesi ve Bilişim Altyapısının Entegrasyonu Stratejisi
  • Mobil Platformların Geliştirilmesi ve Mevcut Uygulamaların Mobile Uyumlu Hale Getirilmesi Stratejisi
  • İletişim Kanallarını İyileştirme ve Bilinirliği Artırma Stratejisi